MUSHROOM CHOCOLATE BARS Archives - Kandyfardreams

Showing all 6 results

MUSHROOM CHOCOLATE BARS

Belgian

$60.00

MUSHROOM CHOCOLATE BARS

Chocolate Chuckles

$60.00

MUSHROOM CHOCOLATE BARS

Dark Chocolate

$60.00

MUSHROOM CHOCOLATE BARS

One up Mushroom Chocolate Bar

$60.00

MUSHROOM CHOCOLATE BARS

Polka Dot

$60.00

MUSHROOM CHOCOLATE BARS

Wonder Bar

$60.00